-15 -15 -15

1 krutaya 2707.00
2 NETFORK 2625.00
3 AlexWinter 2500.00
4 MaKs 2200.00
5 NeoXMM 2150.00
6 Sergey121 2085.00
7 aglo 1820.40
8 Karamelka7 1500.00
9 DonOmaR 1500.00
10 AndrejNik 1470.00
11 Challenger 1000.00
12 ahatina58 732.00
13 denisilva 727.00
14 ovivav26 650.00
15 HomoPL 650.00

1 wellmoney 1351
2 vitaminka 974
3 piny 458
4 Admin 360
5 GameDom 228
6 Profmonito 98
7 MonMon 61
8 Kopeechka 30
9 lepes 22
10 paradoxxx 21
11 utyz 19
12 tolstopyz 14
13 AlexSMK 8
14 limuny 7
15 Androoo226 6

1 NETFORK 1350.00
2 AlexWinter 752.00
3 wellmoney 455.00
4 krutaya 430.00
5 aglo 392.00
6 utyz 363.00
7 Sergey121 298.00
8 vitaminka 276.00
9 NeoXMM 248.00
10 tomass1992 240.00
11 Profmonito 215.00
12 GameDom 215.00
13 DonOmaR 212.00
14 nimes 183.00
15 denisilva 175.00