-15 -15 -15

1 sirdjo30 15900.00
2 lider1341 10000.00
3 Dinko111 4800.00
4 krutaya 2707.00
5 AlexWinter 2500.00
6 MaKs 2200.00
7 NeoXMM 2150.00
8 Kyrbatova1 2000.00
9 aglo 1820.40
10 Karamelka7 1500.00
11 DonOmaR 1500.00
12 AndrejNik 1470.00
13 Sergey121 1345.00
14 MaltiS 1150.00
15 Challenger 1000.00

1 wellmoney 1686
2 vitaminka 1167
3 Admin 489
4 piny 462
5 GameDom 252
6 Profmonito 100
7 MonMon 88
8 Kopeechka 32
9 lepes 22
10 paradoxxx 21
11 utyz 19
12 wert 16
13 viktor128 16
14 tolstopyz 14
15 yanin76 10

1 lider1341 7433.00
2 Dinko111 6210.45
3 Kyrbatova1 3680.00
4 AlexWinter 3278.00
5 sirdjo30 2481.00
6 DonOmaR 1961.00
7 NETFORK 1398.00
8 krutaya 1254.00
9 wellmoney 950.00
10 MonMon 948.00
11 AndrejNik 705.00
12 utyz 577.00
13 Sergey121 528.00
14 Makson91 500.00
15 vitaminka 476.00